Uzdatnianie wody

Prawda i mity o technologiach uzdatniania wody basenowej

Od wielu lat istnieje kilka sposobów uzdatniania wody w basenach kąpielowych. Najbardziej rozpowszechnione to:

  • ozon w połączeniu z chlorem stabilizowanym (podchlorynem sodu), dozowanym z pojemnika
  • elektroliza soli bez dodatku chloru (podchlorynu sodu) stabilizowanego
  • lampy UV w połączeniu z chlorem stabilizowanym (podchlorynem sodu) dozowanym z pojemnika
  • brom
  • aktywny tlen

Ozon jako silny utleniacz działa bakteriobójczo na wszelkiego rodzaju drobnoustroje w momencie przepływu wody przez ozonator ( urządzenie wytwarzające ozon ). Ozon jednak, jako silna trucizna również dla organizmu ludzkiego, musi przed wpływem wody do niecki basenowej zostać usunięty z obiegu. W związku z tym w niecce basenowej konieczny jest dodatkowy środek bakteriobójczy jakim jest stabilizowany podchloryn sodu dozowany z pojemników- kanistrów po to, aby osoby przebywające w wodzie nie uległy zakażeniu bakteriami które, wniesione przez inne osoby, w przypadku nieobecności chloru w wodzie, zostałyby dopiero utlenione-unieszkodliwione w momencie przepływu przez ozonator. A to może potrwać do czterech godzin z racji tej, iż przy doborze pomp basenowych zakładamy, że w ciągu doby woda znajdująca się w niecce basenowej powinna być ok. 6 razy ” przepompowana”- czyli 6 razy przepłynąć przez pompę. W związku z tym nie ma możliwości uzdatniania wody tylko przez ozonowanie bez dodatku chloru.

Identyczny proces uzdatniania wody jak w przypadku ozonu z tą różnicą, że w miejscu ozonatora jest zainstalowana lampa z promieniowaniem ultrafioletowym, które ma również silnie działanie bakteriobójcze. Bakterie ulegają utlenieniu – unieszkodliwieniu tylko w momencie przepływu wody przez urządzenie z zainstalowaną w pomieszczeniu technicznym lampą z promieniowaniem ultrafioletowym. W celu utlenienia bakterii znajdujących się w niecce basenowej, w której przebywają kąpiące się osoby, konieczne jest dodatkowe dozowanie stabilizowanego podchlorynu sodu z pojemników- kanistrów. W związku z tym nie ma możliwości uzdatniania wody tylko przez promieniowanie UV bez dodatku chloru stabilizowanego.

metoda uznana za najbardziej ekologiczną i najbardziej naturalną. Nie dodaje się w żadnej formie stabilizowanego chloru do wody. Zasolenie wody basenowej wynosi ok. 0,3%. W momencie przepływu wody przez tzw. generator składający się min. z płytek tytanowych przez które przepływa prąd elektryczny, wytworzony środek bakteriobójczy jest w formie czystej, niestabilizowanej i nie wywołuje uczuleń czy alergii. Ponadto słona woda nie wysusza skóry jak chlor i powoduje, że skóra staje się bardziej aksamitna. Metoda ta uznawana jest za jedną z najbardziej przyjaznych i bezpiecznych dla niemowląt i dzieci. Stężenie soli w wodzie jest zbliżone do stężenia soli w łzie w oku, co daje odczucie osobie przebywającej w wodzie większej delikatności w styczności z wodą niż woda z kranu lub chlorowana konwencjonalnie. Dodatkowo włączony w obieg wody filtr z węglem aktywnym z łupin orzecha kokosowego neutralizuje utlenione związki organiczne, których obecność w wodzie w znacznym stopniu osłabia proces dezynfekcji. Ten sam węgiel aktywny używany jest w przydomowych stacjach uzdatniania wody pitnej- jest to metoda jak najbardziej naturalna.